Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. srpna 2020
Ohlášky
Petr Borský
29.08.2020 09:43:54

30. 8. 2020 r. / 22. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

31. 8. Pondělí

 

 

1. 9. Úterý

 

 

2. 9. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

3. 9. Čtvrtek /sv. Řehoř Veliký/

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

4. 9. Pátek /I. pátek v měsíci/

 

9:00 – 12:00 - návštěva nemocných po farnostech

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

5. 9. Sobota /I. sobota v měsíci/

 

8:00 – Sezemice /mariánská mše sv. – int. za nemocné/

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

6. 9. 2020 r. / 23. Neděle v mezidobí (A)/ /I. Neděle v měsíci „dětská mše sv.“/

Žehnání školních pomůcek při všech mších svatých

 

8:00 – Dašice /poutní mše sv. k svátku Narození Panny Marie/

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

13. 9. - Dašice /mše svatá s posvícením vlastního kostela/

Od 11. do 13. 9. se budou konat akce města Dašice.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť