Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. listopadu 2020
Ohlášky
Petr Borský
14.11.2020 21:29:54

15. 11. 2020 r. / 33. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za +rodiče Stanislava a Cecílie Trtkovi/

11:00 – Býšť -/int. za rodinu Žeravíkovu a Polákovu/

 

 

16. 11. Pondělí

 

 

17. 11. Úterý

 

 

18. 11. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za +Jaroslava a Ludmilu Kuchařovy, jejich rodiče a duše v očistci/

18:00 – Sezemice -/int. za +Miroslava Šedu, jeho rodiče a syna/

 

 

19. 11. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. za žíve i +z rodiny Kuchařovy, Šedovy a duše v očistci/

 

 

20. 11. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice -/int. za Jaroslava Novotného, otce a prarodiče/

 

 

21. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti) -/int. za rod Hudousku a Andrlů/

 

 

22. 11. 2020 r. / Ježíše Krista Krále (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za zesnulou manželku Marii Kořínkovou, kněze a řeholní sestry/

11:00 – Býšť -/int. Za Josefa a Jiřinu Šnorbertovy a celý ten rod/

 

Apoštolská penitenciárie dne 11.01.2020 prodloužila na žádost ČBK své dovolení, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Pokud tedy věřící z vážných důvodu nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 30. listopadu.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci:

Daný den přijmout Eucharistii, navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, a pomodlit se na úmysl Svatého otce, v okruhu těchto dní vykonat sv. zpověď.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť