Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. listopadu 2020
Ohlášky
Petr Borský
21.11.2020 18:02:25

 

22. 11. 2020 r. / Ježíše Krista Krále (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za zesnulou sestru Ludmilku a manželku Marii Kořínkovou, kněze a řeholní sestry/

11:00 – Býšť -/int. za Josefa a Jiřinu Šnorbertovy a celý ten rod/

 

 

23. 11. Pondělí

 

 

24. 11. Úterý

 

 

25. 11. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za Josefa Berana/

18:00 – Sezemice -/int. na dobrý úmysl dárce/Nov.

 

 

26. 11. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

27. 11. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

28. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

29. 11. 2020 r. / 1. neděle advetní (B)/ - posvěcení adventních věnců

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za živé i zemřele členy rodin Šubertovu, Belfry, Woodrovou /

11:00 – Býšť

17:00 – Sezemice – rozsvícení a požehnáni vánočního stromku u Radnice Města

 

Prosím přinést adventní věnce k posvíceni na 1. neděle adventní.

 

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci.

Vybízejí také k zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině.

Aktuální informace pro Královéhradeckou diecézi:

Účast na svatbě a pohřbu a bohoslužbě je dovolená v počtu ne vyšším než 15 osob.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť