Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. listopadu 2020
Ohlášky
Petr Borský
28.11.2020 10:41:38

29. 11. 2020 r. / 1. neděle advetní (B)/ - posvěcení adventních věnců

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za živé i zemřelé členy rodin Šubertovu, Belfry, Woodrovou /

11:00 – Býšť

 

17:00 – Sezemice – rozsvícení a požehnáni vánočního stromku u Radnice Města (přenos – online)

 

 

30. 11. Pondělí

 

 

01. 12. Úterý

 

 

02. 12. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice „RORÁTY“

 

 

03. 12. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

04. 12. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

09.00 – 12.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice Dašice Býšť)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice „RORÁTY“ – /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

05. 12. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice („RORÁTY“ - mariánská mše sv.) – int. za nemocné

  • po mši sv. – generální úklid kostela (zveme všechny )

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

06. 12. 2020 r. / 2. neděle advetní (B)/ sv. Mikuláše

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za živou i zemřelou rodinu Rychlu a Švikovu,na poděkování za Boží požehnáni a ochranu Panny Marie /

11:00 – Býšť

 

Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť