Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. prosince 2020
Ohlášky
Petr Borský
05.12.2020 15:09:27

06. 12. 2020 r. / 2. neděle adventní (B)/ sv. Mikuláše

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za živou i zemřelou rodinu Rychlu a Švikovu,na poděkování za Boží požehnáni a ochranu Panny Marie /

11:00 – Býšť

 

 

07. 12. Pondělí

 

 

08. 12. Úterý

 

 

09. 12. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice „RORÁTY“

 

 

10. 12. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

11. 12. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice „RORÁTY“

 

 

12. 12. Sobota

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

13. 12. 2020 r. / 3. neděle adventní (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za zesnulou manželku Marii Kořínkovou a za farnost Sezemice/

11:00 – Býšť

 

 

Mockrát děkuji za generální úklid kostela všem, kteří ochotně přišli.

 

Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť