Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. prosince 2020
Ohlášky
Petr Borský
12.12.2020 17:36:10

 

13. 12. 2020 r. / 3. neděle adventní (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za zesnulou manželku Marii Kořínkovou a za farnost Sezemice/

11:00 – Býšť

 

 

14. 12. Pondělí

 

 

15. 12. Úterý

 

 

16. 12. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice „RORÁTY“

 

 

17. 12. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

 

18. 12. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice „RORÁTY“ /int. za rod Reinberků/

 

 

19. 12. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

20. 12. 2020 r. / 4. neděle adventní (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za +Stanislava, Annu Bačinovi a jejich děti Stanislav, Anna, Marie, a snaha Jana/

11:00 – Býšť -/int. za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu/

 

 

Roráty (z latinského „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

 

24. 12. Čtvrtek /Štědrý den/ PŮLNOČNÍ MŠE SV.:

 

16:00 – Býšť

21:00 – Dašice

24:00 – Sezemice

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť