Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. prosince 2020
Ohlášky
Petr Borský
19.12.2020 12:18:38

 

20. 12. 2020 r. / 4. neděle adventní (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za + Stanislava, Annu Bačinovi a jejich děti Stanislav, Anna, Marie, snacha Jana, zeť František /

11:00 – Býšť - /int. za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou a rodinu Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu/

 

 

21. 12. Pondělí

 

 

22. 12. Úterý

 

 

23. 12. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na dobrý úmysl dárce (T)/

18:00 – Sezemice „RORÁTY“ /int. za živé a zesnulé členy rodin Kožnarovy, Kozlovských a za dar křtu a nového života/

 

 

24. 12. Čtvrtek /Štědrý den/ PŮLNOČNÍ MŠE SV.:

 

16:00 – Býšť - /int. za rodinu Havránkovu, Šolínovu a Hlásných/

21:00 – Dašice

24:00 – Sezemice /int. za nenarozené děti a děti z dětských domovů/

 

Sbírka o půlnoční mši sv. bude určena také na děti z dětských domovů

 

25. 12. Pátek / Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ/

 

9:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Macasovu, Dvořákovu, Dařbujanovu/

11:00 – Býšť - /int. za Annu a Josefa Bisovy/

 

 

26. 12. Sobota /sv. Štěpán, svátek/

 

9:30 – Sezemice

 

 

27. 12. 2020 r. / Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / (B)/ - modlitby na poděkování za celý minulý rok 2020

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť - /int. za Pavla Borského a celý ten rod/

 

V kostele v Sezemicích bude předání Betlémského světla dne:

20.12. od 10:30 – 12:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod.

23.12. od 15:30 – 17:30 hod. a 24.12. od 14:00 – 16:00 hod.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť