Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. prosince 2020
Ohlášky
Petr Borský
26.12.2020 14:07:48

27. 12. 2020 r. / Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / (B)/ - modlitby na poděkování za celý minulý rok 2020

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za + maminku Alenu, tatínka Františka, bratra Jaromíra Dvořáčkovy/

11:00 – Býšť /int. za Pavla Borského a celý ten rod/

 

 

28. 12. Pondělí

 

 

29. 12. Úterý

 

 

30. 12. Středa

 

11:00 – Dašice – pohřební bohoslužba (Mše sv., rozloučení)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

31. 12. Čtvrtek

 

 

01. 01. 2021 r. Pátek / Matka Boží, Panna Maria/ - NOVY ROK 2021

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

02. 01. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti)

 

 

03. 01. 2021 r. / 2. neděle po Narození Páně / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť