Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. srpna 2018
Ohlášky
Petr Borský
05.08.2018 08:27:43

5. 8. 2018 18. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za paní Marii Knauteovou a pana profesora Zdeňka Knauteho

11:00 Býšť mše sv. za Josefa Havránka a rodiče z obojí strany

15:00 Bělečko mše sv.

 

6. 8. pondělí svátek Proměnění Páně 12:00 – 16:00 služba ve věznici

19:00 Sezemice mše sv. za dar zdraví

 

7. 8. úterý; sv. Sixta II, papeže a Kajetána, kněze;12:00 – 16:00 služba ve věznici

 

8. 8. středa, pam. sv. Dominka, kněze; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

9. 8. Čtvrtek svátek sv. Terizie Benedikty od Kříže, panny, mučednice12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

10. 8. pátek pam.sv. Vavřince, jáhna, mučedníka 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv., na poděkování za všechny obdržené milosti; poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

11. 8. sobota pam. sv. Kláry, panny

13:30 – 15:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

12. 8. 2018 19. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. ke cti Ducha svatého

11:00 Býšť mše sv. Za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla,  celý rod a rodinu Hiršlovu

 

Přílohy:
ohsv.18mez2018 (1).pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu