Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. srpna 2018
Ohlášky
Petr Borský
11.08.2018 21:57:06

12. 8. 2018 19. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. ke cti Ducha svatého

11:00 Býšť mše sv. Za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla,  celý rod a rodinu Hiršlovu

 

13. 8. 7:00 – 11:00 služba ve věznici

 

14. 8. úterý; sv. Maxmiliána Maria Kolbe, kněze mučedníka 7:00 – 11:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv. z vigilie slavnosti za + Květu Jirsákovou

19:00 porada o sezemické pouti

 

15. 8. středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Býšť

19:00 Němčice mše sv.

 

16. 8. čtvrtek sv. Štěpán Uherský; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Prachovice mše sv.

 

17. 8. pátek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv., poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

18. 8. sobota

13:00 Dašice křest Alžběta Demeterová

18:00 Kunětice mše sv.

 

19. 8. 2018 20. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice poutní mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Josefa a Helenu Holečkovy a syna Františka

16:00 poutní koncert a svátostné požehnání

 

20. 8. 2018 pondělí

18:00 h Sezemice kaple Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově mše sv. za sezemické rodáky

 

Přílohy:
ohsv.19mez2018 (1).pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu