Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. srpna 2018
Ohlášky
Petr Borský
19.08.2018 09:23:42

19. 8. 2018 20. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice poutní mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

16:00 poutní koncert a svátostné požehnání

 

20. 8. 2018 pondělí sv. Bernarda, opata, učitele církve; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice kaple Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově mše sv. za sezemické rodáky

 

21. 8. úterý; sv. Pia X., papeže; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

 

22. 8. středa pam. Panny Marie Královny

 

23. 8. čtvrtek

11:00 Kunětice: svatební obřad Miroslav a Petra

.

 

24. 8. pátek svátek sv. Bartoloměje, apoštola

17:20 Sezemice adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv., poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

25. 8. sobota sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

 

26. 8. 2018 21. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

14:00 Kunětice poutní mše sv.

 

Přílohy:
ohsv.20mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu