Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. září 2018
Ohlášky
Petr Borský
02.09.2018 08:05:57

2. 9. 2018 22. neděle v mezidobí sbírka na církevní školství

8:00 Dašice mše sv. za + Tomáše Valeše a jeho rodinu

9:30 Sezemice na poděkování andělům strážným za pomoc a doprovázení na životní cestě

11:00 Býšť mše sv. za lidi bloudící a od Církve odpadlé

15:00 Bělečko mše sv.

 

3. 9. 2018 pondělí sv. Řehoř Veliký, papež, učitel církve 7:00 – 11:00 služba ve věznici

18:00 h Sezemice mše sv.

 

4. 9. úterý; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

 

5. 9. středa sv. Matka Tereza z Kalkaty7:00 – 11:00 služba ve věznici

16:30 Býšť adorace, příležitost ke svátosti smíření

17:00 Býšť mše sv.

 

6. 9. čtvrtek 7:00 – 11:00 služba ve věznici

12:00 Sezemice návrat sochy sv, Jana Nepomuckého

16:30 Dašice pěší průvod od hřbitovní kaple do kostela

17:00 Dašice mše sv.

 

7. 9. pátek sv. Melichar Grodecký7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté na faře modlitba svatého růžence a setkání se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce

 

8. 9. Sobota: svátek Narození Panny Marie

8:00 Sezemice mše sv. na smír za hříchy a rouhání proti Mariině stálé roli Přímluvkyně, Pomocnice a Ochránkyně

10:00 křest Antonín Martin Jireček

13:30 – 15:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

9. 9. 2018 23. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. obětována za Marii a Arnošta Němcovy

11:00 Býšť mše sv.

 

Přílohy:
ohsv.22mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu