Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. září 2018
Ohlášky
Petr Borský
09.09.2018 08:48:16

9. 9. 2018 23. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. obětována za Marii a Arnošta Němcovy

11:00 Býšť mše sv.

15:00 Bělečko mše sv.

 

10. 9. 2018 pondělí;12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 h Sezemice mše sv.

 

11. 9. úterý; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

 

12. 9. středa: Jména Panny Marie 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

13. 9. čtvrtek pam. sv. Jana Zlatoústého, biskupa, učitele církve

9:30 H. Jelení mše sv., setkání kněží pardubického vikariátu

17:00 Kostěnice mše sv.

 

14. 9. pátek Svátek Povýšení svatého Kříže 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za zemřelou rodinu Koloudovu, poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

15. 9. Sobota: pam. Panny Marie Bolestné

8:00 Sezemice mše sv.

13:30 – 15:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

16. 9. 2018 24. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu a Kamenických

11:00 Býšť mše sv.

 

Minulé neděle sbírka na církevní školství: Býšť: 2456,- Dašice. 1840,- Sezemice: 1656,- Kunětice 90.-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať

 

Přílohy:
ohsv.23mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu