Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. září 2018
Ohlášky
Petr Borský
15.09.2018 14:58:01

16. 9. 2018 24. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu a Kamenických

11:00 Býšť mše sv. za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa a celý rod

 

17. 9. pondělí; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

 

18. 9. úterý; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

19:00 setkání na faře

 

19. 9. středa: sv. Januarius 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

20. 9. čtvrtek pam. sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Kostěnice mše sv.

 

21. 9. pátek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za zemřelou rodinu Koloudovu, poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

22. 9. Sobota: národní setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce

10:00 Sezemice adorace

11:00 Sezemice mše sv.

13:00 formace

18:00 Kunětice mše sv.

 

23. 9. 2018 25. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Annu a Václava Bekovy, jejich rodiče a syna Václava a vnuka Petra

16:00 Němčice žehnání dětem

 

 

Přílohy:
ohsv.24mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu