Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. června 2021
Ohlášky
Petr Borský
26.06.2021 09:08:29

27. 06. 2021 r. / 13. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. za ochranu dcery na cestách a za dar křtu/

9:30 – Sezemice /int. za dárce farností/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Faltysovu a Navrátilovu/

 

 

28. 06. Pondělí

 

 

29. 06. Úterý

 

 

30. 06. Středa (Slavnost sv. Petra a Pavla – mše sv. ze slavností 29.06)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

01. 07. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

02. 07. Pátek /1. pátek v měsíci/

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

03. 07. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) /int. za nemocné/

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: František J.)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

04. 07. 2021 r. / 14. Neděle v mezidobí / (B)/ (vigilie slavností Cyrila a Metoděje)

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za rodinu Havelkovu, vnuka Pavla, rodinu Kramářovu, Kindlovu a živé rodiny/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť