Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. července 2021
Ohlášky
Petr Borský
11.07.2021 09:39:49

11. 07. 2021 r. / 15. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. za Alžbětu a Bedřicha Motyčkoví, jejich dcery Marii a Annu, zetě Stanislava, Adolfa a Jindřicha/

9:30 – Sezemice /int. za uzdravení dcery/

11:00 – Býšť /int. za +Elišku Parisovou a Jaroslava Hadáčka/

 

 

12. 07. Pondělí

 

 

13. 07. Úterý

 

 

14. 07. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za +bratry Františka a Stanislava a sestru Marii/

 

 

15. 07. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. p. Kulhánková/

 

 

16. 07. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

17. 07. Sobota

 

11:00 – Sezemice (křestní bohoslužba: Ester Hannah P.)

 

13:00 – Sezemice (svatební obřad: Tomáš Kašpar – Tereza Liduchová)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

18. 07. 2021 r. / 16. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. za Josefa Šmahu, manželku, Josefa Jelínka, Františka Němečka a cely rod/

9:30 – Sezemice /int. za +Jaroslavu Ryhlou a cely rod Ryhlych a Hamerskych/

11:00 – Býšť /int. za Františka a Marii Vohralíkovy/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť