Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. července 2021
Ohlášky
Petr Borský
17.07.2021 10:20:16

18. 07. 2021 r. / 16. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice /int. za Josefa Šmahu, manželku, Josefa Jelínka, Františka Němečka a cely rod/

9:30 – Sezemice /int. za +Jaroslavu Ryhlou a cely rod Ryhlych a Hamerskych/

11:00 – Býšť /int. za Františka a Marii Vohralíkovy/

 

 

19. 07. Pondělí

 

 

20. 07. Úterý

 

 

21. 07. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

22. 07. Čtvrtek (Sv. Marie Magdalény – svátek)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

23. 07. Pátek (Sv. Brigity, patronky Evropy – svátek)

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

24. 07. Sobota

 

14:00 – Dašice (křestní bohoslužba: Václav B.)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

25. 07. 2021 r. / 17. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za +Emila Reinberka a jeho rodiče/

11:00 – Býšť /int. za Annu a Václava Bekovy a jejich rodiny/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť