Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. srpna 2021
Ohlášky
Petr Borský
31.07.2021 20:09:34

01. 08. 2021 r. / 18. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

02. 08. Pondělí

 

 

03. 08. Úterý

 

 

04. 08. Středa (sv. Jana Marie Vianneye – památka)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

05. 08. Čtvrtek

 

15:30 – Sezemice (generální úklid kostela – před poutí tj. 15.08)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

06. 08. Pátek /1. pátek v měsíci/ PROMĚNĚNÍ PÁNĚ – svátek

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

07. 08. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

08. 08. 2021 r. / 19. Neděle v mezidobí / (B)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za +Dionisa Kopečka a rodiče s oboji strany/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť