Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. října 2019
Ohlášky
Petr Borský
19.10.2019 21:03:32

 

20. 10. 2019 r. / 29. neděle v mezidobí/ sbírka „Papežská misijní díla“

 

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za Arnošta a Marií Němcovy a rodiče z obojí strany /

11:00 – Býšť /za rodinu Štěpánkovu, Kutheilovu a Vejmelkovu/

 

21. 10. Pondělí /sv. Hilarion/

 

22. 10. Úterý /sv. Jan Pavel II./

 

23. 10. Středa /sv. Jan Kapistránský/

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

24. 10. Čtvrtek /sv. Antonín Maria Klaret/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

25. 10. Pátek /sv. Kryšpín/

13:00 – Sezemice / náboženský kroužek/ - fara

17:20 – Sezemice - adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

26. 10. Sobota /sv. Rustik/

11:00 – Sezemice – křestní bohoslužba

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

 

27. 10. 2019 r. / 30. neděle v mezidobí/

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za + manželku Márii Kořínkovou a celý rod/

slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela“

11:00 – Býšť /Za rodinu Žeravíkovu a Polákovu/

 

16:00 – slavnostní koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

 

  1. Náboženský kroužek v Sezemicích vždy v pátek od 13:00 hod na faře.

  2. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8.10.2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25.10.) pokud z vážných důvodu nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8.11.

  3. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele i na faře.

 

Přílohy:
bohoslužby 29.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
bohoslužby 29.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu