Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. října 2019
Ohlášky
Petr Borský
26.10.2019 22:32:36

27. 10. 2019 r. / 30. neděle v mezidobí/

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za + manželku Marii Kořínkovou a celý rod/

slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela“

11:00 – Býšť /za rodinu Žeravíkovu a Polákovu/

16:00 – slavnostní koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

 

28. 10. Pondělí /sv. Šimona a Judy, apoštolů/

 

29. 10. Úterý /sv. Narcis/

 

30. 10. Středa /sv. Marcel/

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /za + Jindřicha Půlpána a za živou a zemřelou rodinu/

 

31. 10. Čtvrtek /sv. Wolfgang/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

1. 11. Pátek /Slavnost Všech svatých/ I. – pátek v měsíci

9:00 – 12:00 – návštěva nemocných /sv. smířeni + sv. přijímaní/

13:00 – Sezemice / náboženský kroužek/ - fara

17:00 – Sezemice - adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice /mše sv. ze Slavností Všech svatých/- za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

2. 11. Sobota /Vzpomínka na všechny věrné zemřelé/ I. – sobota v měsíci

   15:00 – Sezemice – kaple Nanebevzetí Panny Marie/mše sv. za všechny věrné zemřelé + průvod po hřbitově/

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

 

3. 11. 2019 r. / 31. neděle v mezidobí/ I. – neděle v měsíci

 

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za Karla Sedlaříka, bratra a za jejich rodiče, syna Karla a za všechny, kteří tam odpočívají/- mše sv. pro děti

11:00 – Býšť /za Jana Brzezinskiego i Antoni Brzezinskiego a celou rodinu/

 

  1. Náboženský kroužek v Sezemicích vždy v pátek od 13:00 hod na faře.

  2. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8.10.2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25.10.) pokud z vážných důvodu nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8.11.

  3. Nemocní budou navštívení vždy na první patek v měsíci v dopoledních hodinách. Prosím o přihlášení nemocných osobně, emailem nebo telefonicky. Tentokrát to bude 1. 11. 2019.

  4. MŠE SV. pro DĚTI zveme všechny děti a rodiče na mši sv. určenou přímo dětem vždy na I. - neděli v měsíci.

  5. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele, úklid na faře a za úklid listí.

 

Přílohy:
bohoslužby 30.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
bohoslužby 30.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu