Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. listopadu 2019
Ohlášky
Petr Borský
02.11.2019 19:35:01

3. 11. 2019 r. / 31. neděle v mezidobí/ I. – neděle v měsíci

 

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za Karla Sedlaříka, bratra a za jejich rodiče, syna Karla a za všechny, kteří tam odpočívají/- mše sv. pro děti

11:00 – Býšť /za Jana Brzezinskiego i Antoni Brzezinskiego a celou rodinu/

 

 

4. 11. Pondělí /sv. Karla Boromejského/

 

5. 11. Úterý /sv. Zachariáš a Alžběta/

 

6. 11. Středa /sv. Leonard/

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

7. 11. Čtvrtek /sv. Wilibrord/

9:30 – Pardubice /salesiáni/ - vik. setkání kněží

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

 

8. 11. Pátek /sv. Gottfried/

13:00 – Sezemice / náboženský kroužek/ - fara

17:20 – Sezemice - adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice /na poděkování za dar rodiny, za celou rodinu Zelených a Marešových/

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

 

9. 11. Sobota /svátek Posvěcení lateránské baziliky/

8:00 – Sezemice – /mariánská mše sv. – za nemocné/

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

10. 11. 2019 r. / 32. neděle v mezidobí/ - sbírka na pojištění kostelů a kapli

 

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za + manželku Marii Kořínkovou a za živé i zemřelé členy rodin Kořinkových a Filipových/ - křestní bohoslužba

11:00 – Býšť /za rodinu Drašnarovu, Bartošovu a Kouřimovu/

 

  1. Náboženský kroužek v Sezemicích vždy v pátek od 13:00 hod na faře.
  2. Plnomocné odpustky pro duše v očistci pod třemi podmínkami: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce a návštěva kostela, hřbitova nebo kaple.
  3. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele a na faře.

 

Přílohy:
bohoslužby 31.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
bohoslužby 31.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu