Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. listopadu 2019
Ohlášky
Petr Borský
16.11.2019 17:52:58

17. 11. 2019 r. / 33. neděle v mezidobí/

 

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za uzdravení dobrého kamaráda Martina/

11:00 – Býšť /za Marii Vančurovou a za živé a zemřelé z toho rodu/

17:11 – ZVONĚNÍ ZVONŮ – připomínka listopadových událostí roku 1989

 

18. 11. Pondělí /Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla/

9:30 – Hradec Králové /mše sv. v katedrále Sv. Ducha na slavnost sv. Klementa I.

hlavního patrona diecéze/- kněžský den

 

19. 11. Úterý /sv. Mechtilda/

 

20. 11. Středa /sv. Felix/

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

21. 11. Čtvrtek /Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

 

22. 11. Pátek /sv. Cecílie/

13:00 – Sezemice / náboženský kroužek/ - fara

17:20 – Sezemice - adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

 

23. 11. Sobota /sv. Klementa I./

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

24. 11. 2019 r. / Slavnost Ježíše Krista Krále/

 

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /na poděkování za dar obrácení, víry a křtu pro Danielu a Terezku Smutnou/

11:00 – Býšť /Za Emílii a Františka Vohralíkovy a celou rodinu/

 

 

  1. V neděli 17.11 v 17:11 hod. – bude ZVONĚNÍ ZVONŮ – jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

  2. Náboženský kroužek v Sezemicích vždy v pátek od 13:00 hod na faře.

  3. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele a zvlášť na faře.

 

Přílohy:
bohoslužby 33.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
bohoslužby 33.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu