Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. prosince 2019
Ohlášky
Petr Borský
30.11.2019 14:21:34

1. 12. 2019 r. / 1. neděle adventní / 1. neděle v měsíci

sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za + Milana Švíka a Ludmilu Švíkovou, za Boží ochranu a požehnání pro rodinu Švíkovou, Rychlovou a Bambuchovu/ „mše sv. pro děti“

11:00 – Býšť

17:00 – Sezemice /rozsvícení a požehnáni vánočního stromku/

 

2. 12. Pondělí /sv. Bibiána/

 

3. 12. Úterý /sv. Františka Xaverského/

 

4. 12. Středa /sv. Jan Damašský/

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

5. 12. Čtvrtek /sv. Sába/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

 

6. 12. Pátek /sv. Mikuláš/ 1. pátek v měsíci

9:00 – 12:00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice,Dašice,Býšť)

13:00 – Sezemice / náboženský kroužek/ - fara

17:00 – Sezemice - adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice /za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

 

7. 12. Sobota /sv. Ambrož/ 1. sobota v měsíci

8:00 – Sezemice /mše sv. za nemocné/

- po mší sv. generální úklid fary

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

8. 12. 2019 r. / 2. neděle adventní / vigilie Slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za + rodiče Stanislava a Annu Bačynoví, jejich dceru Marie, syna Stanislava s Janou a ostatní zesnulé/

11:00 – Býšť

 

  1. Srdečně děkujeme za výrobu adventních věnců, která se konala v sobotu na faře v Sezemicích.

  2. V pátek od 9:00 – 12:00 bude návštěva nemocných.

  3. V sobotu po mší sv. za nemocné bude generální úklid fary – zveme všechny. Vánoční úklid kostela proběhne v sobotu 14.12 od 9:00 hod.

  4. Náboženský kroužek v Sezemicích vždy v pátek od 13:00 hod na faře.

  5. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele a zvlášť za úklid na faře.

 

Přílohy:
neděle 1. adventní-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
neděle 1. adventní-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu