Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. prosince 2019
Ohlášky
Petr Borský
08.12.2019 08:24:26

 

8. 12. 2019 r. / 2. neděle adventní / vigilie Slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za + rodiče Stanislava a Annu Bačinovy, jejich dceru Marie, syna Stanislava s Janou a ostatní zesnulé/

11:00 – Býšť

 

9. 12. Pondělí / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu /

 

10. 12. Úterý /sv. Julie/

 

11. 12. Středa /sv. Damas I./

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

12. 12. Čtvrtek /Panna Maria Guadalupská/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

13. 12. Pátek /sv. Lucie/

13:00 – Sezemice / náboženský kroužek/ - fara

17:20 – Sezemice - adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice RORATY“

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

14. 12. Sobota /sv. Jan od Kříže /

9:00 – generální úklid kostela

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

15. 12. 2019 r. / 3. neděle adventní /

9:30 - Sezemice /za živé z rodiny Prausovy a Kučerovu a za zemřelé rodiče a prarodiče z obojí strany/

11:00 – Býšť

 

  1. Zveme všechny na mši sv. rorátní v pátek. Je to mše sv. ke ctí Panny Marie.

  2. V sobotu od 9:00 hod. bude generální úklid kostela – zveme všechny.

  3. Náboženský kroužek v Sezemicích vždy v pátek od 13:00 hod na faře.

  4. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele a zvlášť za generální úklid na faře.

 

Přílohy:
neděle 2. adventní-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
neděle 2. adventní-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu