Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. prosince 2019
Ohlášky
Petr Borský
15.12.2019 09:13:30

15. 12. 2019 r. / 3. neděle adventní /

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /za živé z rodiny Prausovy a Kučerovu a za zemřelé rodiče a prarodiče z obojí strany/

11:00 – Býšť

 

16. 12. Pondělí /sv. Adelhaida/

 

17. 12. Úterý /sv. Lazar/

 

18. 12. Středa /sv. Rufus/

09:00 – vánoční stromky a betlem /stavíme /

10:00 – mateřská školka /návštěva dětí a koledování/

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /za + Věru Pulpanovou, jejího manžela a ten celý rod/

 

19. 12. Čtvrtek /bl. Urban/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

20. 12. Pátek /sv. Dominik Siloský/

09:00 – výzdoba kostela na vánoce a zkouška děti „ROLNIČKA“

13:00 – Sezemice / náboženský kroužek/ - fara

17:20 – Sezemice - adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice RORATY“ /za rod Reinberku/

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

21. 12. Sobota /sv. Petr Kanisius/

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

22. 12. 2019 r. / 4. neděle adventní /

 

8:00 – Dašice

9:30 - Sezemice /za + Marii Kořínkovou, kněze a řeholní sestry/

11:00 – Býšť /za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rod. Chaloupkovu, Kosatíkovu a Soukenkovu/

10:30 – 12:00 a 14:00 – 16:00 /předání betlémského světla/

 

  1. Zveme všechny na mši sv. rorátní v pátek. Je to votivní mše sv. k Panně Marii.

  2. Náboženský kroužek v Sezemicích vždy v pátek od 13:00 hod na faře.

  3. Kulturní komise města Sezemice 15.12 v 18:00 hod. na 1. Ročník Rodinného adventního večera a 22.12 v 17:00 hod. na adventní koncert Muzika Dolce Vita.

  4. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele a zvlášť za generální úklid kostela.

 

Přílohy:
neděle 3. adventní-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
neděle 3. adventní-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu