Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. prosince 2019
Ohlášky
Petr Borský
21.12.2019 17:24:19

22. 12. 2019 r. / 4. neděle adventní /

 

8:00 – Dašice

9:30 - Sezemice /za + Marii Kořínkovou, kněze a řeholní sestry/

11:00 – Býšť /za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rod. Chaloupkovu, Kosatíkovu a Soukenkovu/

 

23. 12. Pondělí /sv. Jan Kentský/

 

24. 12. Úterý /Štědrý den/ PŮLNOČNÍ MŠE SV.:

 

16:00 – Býšť /za rodinu Šolínovu, Havránkovu a Hlásných/

21:00 – Dašice

24:00 – Sezemice /za nenarozené děti a děti s dětských domovů/

Sbírka o půlnoční mši sv. bude určena také na děti s dětských domovů

 

25. 12. Středa /Slavnost Narození Páně/

 

9:30 – Sezemice / za + rodiče Miroslava a Ludmilu Macasovy, a za živé a zemřelé členy rodiny Dvořákovy a Dařbujanovy/

11:00 – Býšť /za Annu Bisovou, jejího manžela a celou rodinu/

 

17:00 – Sezemice /vánoční koncert dětského sboru „Rolnička“/

 

 

26. 12. Čtvrtek /sv. Štěpán, svátek/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /za manžele Sedláčkovy, syna Petra a rodičů z obojí strany/

 

27. 12. Pátek /sv. Jan/

 

 

28. 12. Sobota /sv. Mládátek/

 

 

29. 12. 2019 r. / Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / - modlitby na poděkování za celý minulý rok 2019

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /za + manželku Marii Kořínkovou a za farnost Sezemice/

11:00 – Býšť

 

V kostele v Sezemicích dne: 22.12. od 10:30 – 12:00 a 14:00 – 16:00 a dne: 24.12. od 14:00 – 17:00 /bude předání Betlémského světla/.

  1. Kulturní komise města Sezemice zve občany 22.12 v 17:00 hod. na adventní koncert Muzika Dolce Vita.

  2. MOCKRÁT děkuji všem, za pomoc v kostele, úklid a zvlášť za pomoc v stavění betléma a stromků.

Přílohy:
neděle 4. adventní-PŮLNOČNÍ-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
neděle 4. adventní-PŮLNOČNÍ-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu