Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. září 2020
Ohlášky
Petr Borský
05.09.2020 11:01:37

 

6. 9. 2020 r. / 23. Neděle v mezidobí (A)/ /I. Neděle v měsíci „dětská mše sv.“/

+ žehnání školních pomůcek

 

8:00 – Dašice /poutní mše sv. k svátku Narození Panny Marie/

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

7. 9. Pondělí

 

 

8. 9. Úterý

 

 

9. 9. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

10. 9. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

11. 9. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

12. 9. Sobota /Jméno Panny Marie/

 

10:30 – Sezemice /křestní bohoslužba: Oliver/

11:00 – Sezemice /křestní bohoslužba: Vilma/

11:00 – Býšť /svatební mše sv.: Lucie Borská a Jiří Dvořák/

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

13. 9. 2020 r. / 24. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice / mše svatá s posvícení vlastního kostela /

9:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu, Kamenických/

11:00 – Býšť

 

 

13. 9. - Dašice /mše svatá s posvícení vlastního kostela/

Od 11. do 13. 9. se budou konat akce města Dašice.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť