Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. září 2020
Ohlášky
Petr Borský
12.09.2020 10:02:10

13. 9. 2020 r. / 24. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice / mše svatá s posvícení vlastního kostela /

9:30 – Sezemice /int. za živou a zemřelou rodinu Kašparovu, Chválovu, Kamenických/

11:00 – Býšť

 

 

14. 9. Pondělí

 

 

15. 9. Úterý

 

 

16. 9. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

17. 9. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

18. 9. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za milostí potřebné pro manželství/

 

 

19. 9. Sobota

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

20. 9. 2020 r. / 25. Neděle v mezidobí (A)/ sbírka na církevní školy

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za + manželku Marii Kořínkovou, za živé a zesnulé členy rodin Kořínkových a Filipových/

11:00 – Býšť

 

 

13. 9. - Dašice /mše svatá s posvícení vlastního kostela/

Od 11. do 13. 9. se budou konat akce města Dašice.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť