Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. září 2020
Ohlášky
Petr Borský
19.09.2020 09:52:14

20. 9. 2020 r. / 25. Neděle v mezidobí (A)/ sbírka na církevní školy

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za + manželku Marii Kořínkovou, za živé a zesnulé členy rodin Kořínkových a Filipových/

11:00 – Býšť

 

 

21. 9. Pondělí

 

 

22. 9. Úterý

 

 

23. 9. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

24. 9. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

25. 9. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

26. 9. Sobota

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

27. 9. 2020 r. / 26. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za Annu a Václava Bekovy, jejich rodiče, syna Václava a vnuka Petra/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť