Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. září 2020
Ohlášky
Petr Borský
26.09.2020 10:45:24

27. 9. 2020 r. / 26. Neděle v mezidobí (A)/ mše sv. ze slavností sv. Václava

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Václava Beka/

 

 

28. 9. Pondělí

 

 

29. 9. Úterý

 

 

30. 9. Středa

 

 

1. 10. Čtvrtek (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

17:00 – Dašice /int. s prosbou o ochranu a milosti pro Terezku Smutnou/

 

 

2. 10. Pátek /I. pátek v měsíci/

 

09:00-12:00 – návštěva nemocných po farnostech

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

3. 10. Sobota /I. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice /mariánská mše sv. – int. za nemocné/

11:00 – křestní bohoslužba – Iva Z. „TATIANA“

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

/int. na poděkování Bohu za dar Anděla Strážného a Jeho ustavičnou pomoc/

 

 

4. 10. 2020 r. / 27. Neděle v mezidobí (A)/ I. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. ke ctí sv. Archandělu na poděkování za Jejich pomoc a ochranu/

11:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za Františka Kosinu a za živé i zemřelé z rodiny Kosinovy a Schejbalovy/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť