Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. října 2020
Ohlášky
Petr Borský
03.10.2020 19:35:19

4. 10. 2020 r. / 27. Neděle v mezidobí (A)/ I. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. ke ctí sv. Archandělu na poděkování za Jejich pomoc a ochranu/

11:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /Za Františka Kosinu a za živé i zemřelé z rodiny Kosinovy a Schejbalovy/

 

 

5. 10. Pondělí

 

 

6. 10. Úterý

 

 

7. 10. Středa (Panna Maria Růžencová)

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. na úmysl dárce/

 

 

8. 10. Čtvrtek (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

17:00 – Dašice

 

 

9. 10. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

10. 10. Sobota

 

12:00 – svatební obřady

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

11. 10. 2020 r. / 28. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za Dyonyse Kopečka a rodiče s oboji strany/

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť