Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. října 2020
Ohlášky
Petr Borský
10.10.2020 12:46:40

11. 10. 2020 r. / 28. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za Dyonyse Kopečka a rodiče s oboji strany/

11:00 – Býšť

 

 

12. 10. Pondělí

 

 

13. 10. Úterý

 

 

14. 10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

15. 10. Čtvrtek

 

13:00 – Býšť – pohřeb: +Jaroslava Kosinová

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

16. 10. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

17. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

18. 10. 2020 r. / 29. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice mše sv. s posvícení vlastního kostela - /int. za zesnulou manželku Marii Kořínkovou a za farnost Sezemice/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť