Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. října 2020
Ohlášky
Petr Borský
17.10.2020 14:11:59

18. 10. 2020 r. / 29. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice mše sv. s posvícení vlastního kostela - /int. za zesnulou manželku Marii Kořínkovou a za farnost Sezemice/

11:00 – Býšť

 

 

19. 10. Pondělí

 

 

20. 10. Úterý

 

 

21. 10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

22. 10. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

23. 10. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

24. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

25. 10. 2020 r. / 30. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za Václava a Františka Novotného a za celou rodinu/

11:00 – Býšť

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť