Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. října 2020
Ohlášky
Petr Borský
24.10.2020 13:39:05

25. 10. 2020 r. / 30. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice /int. za Václava a Františka Novotného a za celou rodinu/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Františka Vohralíka a za Josefa Jirsu/

 

 

26. 10. Pondělí

 

 

27. 10. Úterý

 

 

28. 10. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) -/int. za farníky/

18:00 – Sezemice -/int. za živou a zemřelou rodinu Pulpánovu/

 

 

29. 10. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) -/int. za farníky/

 

 

30. 10. Pátek

 

17:20 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice -/int. za farníky/

 

 

31. 10. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti) -/int. za farníky/

 

 

01. 11. 2020 r. / 31. Neděle v mezidobí (A)/ Slavnost Všech Svatých

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. ke ctí Všem svatým a na poděkování za její patronát a přímluvy/

11:00 – Býšť

 

Apoštolská penitenciárie dne 11.01.2020 prodloužila na žádost ČBK své dovolení, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Pokud tedy věřící z vážných důvodu nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci:

Daný den přijmout Eucharistii, navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, a pomodlit se na úmysl Svatého otce, v okruhu těchto dní vykonat sv. zpověď.

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť