Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. listopadu 2020
Ohlášky
Petr Borský
31.10.2020 10:35:49

01. 11. 2020 r. / 31. Neděle v mezidobí (A)/ Slavnost Všech Svatých

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. ke ctí Všem svatým a na poděkování za její patronát a přímluvy/

11:00 – Býšť -/int. za Aloise a Otýlii Fuchsovy a celý ten rod/

 

 

02. 11. Pondělí

 

 

03. 11. Úterý

 

 

04. 11. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za farníky/

18:00 – Sezemice -/int. za dušičky, které nejvíce trpí v očistci/

 

 

05. 11. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) – /int. za +Jana a Ludmilu Matouškovy/

 

 

06. 11. Pátek /I. pátek v měsíci/

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice -/int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

07. 10. Sobota /I. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice /mariánská mše sv. – int. za nemocné/

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platnosti) -/int. na dobrý úmysl dárce,Lum./

 

 

08. 11. 2020 r. / 32. Neděle v mezidobí (A)/

 

8:00 – Dašice

9:30 – Sezemice -/int. za Karla Sedláříka, syna, bratra, rodiče a příbuzné /

11:00 – Býšť -/int. Za Jana, Antoniego a Romualde Brzezinsci/

 

Apoštolská penitenciárie dne 11.01.2020 prodloužila na žádost ČBK své dovolení, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Pokud tedy věřící z vážných důvodu nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 30. listopadu.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci:

Daný den přijmout Eucharistii, navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé, a pomodlit se na úmysl Svatého otce, v okruhu těchto dní vykonat sv. zpověď.

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť