Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. dubna 2022
Ohlášky
Petr Borský
23.04.2022 13:32:20

 

24. 04. 2022 r. / 2. Neděle velikonoční / (C)/ Neděle Božího Milosrdenství

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Hanu Chvatilovou/

11:00 – Býšť (poutní mše sv.)/int. za rodinu Pavlíkovu/

 

16:00 – Býšť (Svatojiřský poutní koncert „SALVÁTOR“ v kostele)

 

 

25. 04. Pondělí

 

 

26. 04. Úterý

 

 

27. 04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice /int. za Boží požehnaní pro Evu a Marka a dar zdraví – poděkovaní/

 

 

28. 04. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

29. 04. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

30. 04. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)/int. za +otce Josefa Maly a příbuzné/

 

 

01. 05. 2022 r. / 3. Neděle velikonoční / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Štěpána, Růženu, Josefa Bambucha/

11:00 – Býšť /int. za Josefa Ježka, rodiče a sestru/

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu