Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. května 2022
Ohlášky
Petr Borský
14.05.2022 10:18:46

 

15. 05. 2022 r. / 5. Neděle velikonoční / (C)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +manželku Marii Kořínkovou a za živé a zesnulé členy rodiny Kořínkových a Filipových/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Mandysovu a Šťástkovu/

 

18:00 – Sezemice „KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY“- festival Pardubické hudební jaro 2022

 

 

16. 05. Pondělí

 

 

17. 05. Úterý

 

 

18. 05. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

po mší sv. májová pobožnost

 

 

19. 05. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

20. 05. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

po mší sv. májová pobožnost

 

 

21. 05. Sobota

 

16:00 – Dašice „Seniorský pěvecký sbor NÁVRATKONCERT (Senior-centra Pardubic)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)-/ int. za +manželku Marii Kořínkovou a Sezemickou farnost/

po mší sv. májová pobožnost

 

 

22. 05. 2022 r. / 6. Neděle velikonoční / (C)/ dveřní sbírka – na pronásledované křesťany

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu