Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. března 2023
Ohlášky
Petr Borský
25.03.2023 11:49:58

 

26. 03. 2023 r. / 5. Neděle postní / (A)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za zdraví a Boží požehnání pro rod. Matušu a vše kdo do ní patří/

11:00 – Býšť /int. za Marii Vondroušovou a celou pozůstalou rodinu/

 

 

27.03. Pondělí

 

 

28.03. Úterý

 

 

29.03. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)- od 16:30 – KŘÍŽOVA CESTA

18:00 – Sezemice

 

 

30.03. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)- od 16:30 – KŘÍŽOVA CESTA

 

 

31.03. Pátek

 

17:30 – Sezemice (svátost smíření) KŘÍŽOVA CESTA (provází farnicí)

18:00 – Sezemice /int. za + Gabrielu Šťastnou v 1 měsíc po smrti/

 

 

01.04. Sobota /1. sobota v měsíci/

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

08:30 – Sezemice /generální „velikonoční“ úklid kostela/ srdečně zvu…

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

02. 04. 2023 r. /Květná pašijová neděle /(A)/ - svěcení ratolesti

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu/

 

VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

Čtvrtek /Zeleny čtvrtek/ - mše sv. na památku Večeře Páně: 17:00 – Býšť, 18:00 – Sezemice

Pátek /Velký pátek/ - památka umučení Páně: 15:00 – Sezemice – KŘÍŽOVA CESTA v kostele, 17:00 – Býšť, 18:00 – Sezemice

Sobota /Bílá sobota/ - velikonoční vigilie: 17:00 – Býšť, 19:00 – Sezemice

Neděle /Slavnost Zmrtvýchvstání Páně /: 08:00 – Dašice, 09:30 – Sezemice, 11:00 – Býšť

Pondělí /Pondělí velikonoční /: 09:30 – Sezemice

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu