Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. dubna 2023
Ohlášky
Petr Borský
31.03.2023 11:13:11

 

02. 04. 2023 r. /Květná pašijová neděle /(A)/ - svěcení ratolesti

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu/

 

 

03.04. Pondělí

 

 

04.04. Úterý

 

 

05.04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)- od 16:30 – KŘÍŽOVA CESTA

18:00 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

06.04. Čtvrtek /Zeleny čtvrtek/ - mše sv. na památku Večeře Páně

 

17:00 – Býšť

18:00 – Sezemice

 

 

07.04. Pátek /Velký pátek/ - památka umučení Páně

 

15:00 – Sezemice – KŘÍŽOVA CESTA v kostele – (provází věřící )

17:00 – Býšť

18:00 – Sezemice

 

 

08.04. Sobota /Bílá sobota/ - velikonoční vigilie

 

17:00 – Býšť

19:00 – Sezemice

 

 

09. 04. 2022 r. /Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / (A)/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za +Alenu a Františka Pultarovy a rodiče z obojí strany/

11:00 – Býšť

 

17:00 – Sezemice: KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY:

Missa Santa Cecilia, Ave Maria, Pie Jesu, Ave Verum Corpus, Hallelujah“.

- účinkuje Dechový orchestr Kulturního domu města Holice

 

10. 04. 2022 r. /Pondělí velikonoční / (A)/

 

09:30 – Sezemice

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu