Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. dubna 2023
Ohlášky
Petr Borský
22.04.2023 10:00:43

23. 04. 2023 r. /3. Neděle velikonoční / (A)/ „Týden modliteb za povolání“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť (poutní mše sv.) /int. za rodinu Benišovu a Štěpánkovu/

 

 

15:00 – Býšť (Svatojiřský poutní koncert sboru „SALVÁTOR“ v kostele)

 

 

24.04. Pondělí

 

 

25.04. Úterý

 

 

26.04. Středa

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

27.04. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

28.04. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

29.04. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

30. 04. 2023 r. /4. Neděle velikonoční / (A)/ „Neděle dobrého pastýře“/sbírka na kněžský seminář/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za babičku, dědečka a Josefa Bambuchoví/

11:00 – Býšť /int. za Ludmilu Zimovou roz. Mandysovou a celý rod Zimů/

 

 

17:00 – Sezemice „KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY“- festival Pardubické hudební jaro 2023

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu