Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. října 2008
Ohlášky
Petr Borský
11.10.2008 10:35:59
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 12. října do 19. října 2008
   
Neděle 12. října 2008                          28. neděle v mezidobí                       sv. Radim
     
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Eduarda Nováka a syna Radka
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Hokovu a Čermákovu
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
   
   
Pondělí 13. října 2008                         sv. Eduard
       
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 14. října 2008                         sv. Kalist I.           
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Vrbiak 14:10 hod. Dašice výuka náboženství  ve škole - starší děti
   
   
Středa 15. října 2008                         Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
     
P. Vrbiak 12:30 hod. Býšť výuka náboženství na faře
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
   
Čtvrtek 16. října 2008                         sv. Hedvika, sv. Markéta Marie Alacoque              
     
 
P. Vrbiak 12:45 hod. Rokytno výuka náboženství ve škole
P. Brousil 14:00 hod. Býšť poslední rozloučení se zemř. p. Josefem Blažkem
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 17. října 2008                         Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
     
P. Vrbiak 11:30 hod. Sezemice výuka náboženství  ve škole - mladší děti
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice výuka náboženství  na faře - starší děti
P. Vrbiak 17:00 hod. Horní Roveň tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemř. Stanislava Macka a celý ten rod 
  19:00 hod. Sezemice promítání filmového dokumentu "Papež hledající jednotu"  
  spojeného s diskusí - na faře - NET FOR GOD
   
Sobota 18. října 2008                      Svátek sv. Lukáše, evangelisty
       
 
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za .. 
P. Brousil 17:30 hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za ..
   
Neděle 19. října 2008                          29. neděle v mezidobí     sv. Izák Jogues a druhové, sv. Pavel od kříže
  "Sbírka na misie"  
P. Vrbiak 09:00 hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Vlasákovu a Mlčochovu
   
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava a Martu Štěrovských a celý rod
P. Vrbiak 11:00 hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
 
   
Oznámení: V neděli dne 19. 09. 2008 je sbírka na misie.
     
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť