Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. dubna 2008
Ohlášky
Petr Borský
11.04.2008 10:33:06
Římskokatolická farnost: Sezemice, Býšť, Dašice, Horní Roveň 
Pořad bohoslužeb v týdnu od: 13. dubna   do: 20. dubna 2008
       
Neděle 13. dubna 2008                                4. neděle velikonoční                     sv. Martin I.
      SBÍRKA NA BOHOSLOVCE
P. Vrbiak 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za Alenu a Františka Pultarovy 
P. Vrbiak 10:00hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Kerouše, Josefa Jirouta a rod Havránků 
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Pondělí 14. dubna 2008             sv. Lambert              
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Úterý 15. dubna 2008             sv. Anastázie                          volný den - beze mše svaté
   
Středa 16. dubna 2008             sv. Bernardeta Soubirousová
P. Vrbiak 12:15hod. Býšť  náboženství ve škole
P. Brousil 16:00hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 17. dubna 2008             sv. Inocenc                             
P. Vrbiak 12:45hod. Dašice  náboženství ve škole 
P. Brousil 18:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 18. dubna 2008             sv. Krescenc (Rostislav)            
P. Vrbiak 12:30hod. Sezemice  náboženství ve škole 
P. Polívka 11:20hod. Horní Roveň  výuka náboženství ve škole
P. Polívka 14:00hod. Horní Roveň  výuka náboženství na faře
 
P. Polívka 17:00hod. Horní Roveň tichá adorace
P. Polívka 18:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Brousil 17:30hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 18:00hod. Sezemice hovory o víře podle Katechismu katolické církve - na faře
   
Sobota 19. dubna 2008            sv. Ema, sv. Lev IX., výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.                                                    
P. Brousil 17:00hod. Sezemice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:30hod. Horní Roveň mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
         
Neděle 20. dubna 2008                                5. neděle velikonoční                     sv. Hugo
P. Brousil 08:00hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Polívka 09:00hod. Horní Roveň mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
P. Vrbiak 09:00hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Brousil 10:00hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Půhonnou a manžela 
P. Polívka 11:00hod. Uhersko mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu kalendáře
Oznámení:                      Sbírka ze 4. neděle velikonoční je určena na bohoslovce.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kaplan pro farnost Horní Roveň:  Mgr. Jakub Polívka, Horní Roveň 74, 533 71 Dolní Roveň, mob.: 604 614 344
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Kalendář mešních intencí
Býšť