Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. února 2019
Ohlášky
Petr Borský
09.02.2019 21:37:10

10. 2. 2019 5. neděle v mezidobí (sv. Scholastika)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv.

 

 

11. 2. pondělí Panna Maria Lourdská; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

18:00 Sezemice mše sv.

.

 

12. 2. úterý sv. Benedikt Aniánský; 7:00 – 11:00 služba ve věznici

 

13. 2. středa sv. Kateřina Ricci; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

14. 2. čtvrtek; sv. Valentin; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.

 

15. 2. pátek; sv. Jiřina; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv., poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

20:00 Sezemice, setkání NET For God

 

16. 2. Sobota sv., Juliána

13:30 – 16:30 služba ve věznici

18:00 Kunětice mše sv.

 

17. 2. 2019 6. neděle v mezidobí (sv. Alexius a druhové)

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Karla Sedlaříka, který by se dožil 89 let, též za syna, rodiče a zpěváky, kteří s ním zpívali ve sboru. Jako varhaník tuto činnost vykonával 55 let. Ať jim Bůh dá věčnou slávu, ať odpočívají v pokoji.

11:00 Býšť mše sv.

 

 

Přílohy:
oh5mez19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu