Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. března 2019
Ohlášky
Petr Borský
30.03.2019 21:36:21

31. 3. 2019 4. neděle postní: misijní koláč Dašice Sezemice Býšť

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za rodiny Zelených a Marešových

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu

12:00 Býšť křest Vojtěch Otakar Voňka

 

1. 4. pondělí po čtvrté neděli postní

7:30 Sezemice mše sv.

12:00 – 16:00 služba ve věznici

 

2. 4. úterý po čtvrté neděli postní; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice náboženství

 

3. 4. Středa po čtvrté neděli postní; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

15:45 Býšť náboženství

 

4. 4. čtvrtek po čtvrté neděli postní

9:00 Praha Petrovice Výroční členská schůze VDP

 

5. 4. Pátek po čtvrté neděli postní; 12:00 – 16:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce a příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv. za zemřelou Elišku a její rodiče a prarodiče z obojí strany a za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce, poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

6. 4. sobota po čtvrté neděli postní

8: 00 Sezemice mše sv.

13:00 – 16:00 služba ve věznici

17:20 Kunětice křížová cesta

18:00 Kunětice mše sv.

 

7. 4. 2019 5. neděle postní:

7:30 Dašice křížová cesta

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Alenu a Františka Pultarovy

11:00 Býšť mše sv. za rodinu Brandejsovu, Málkovu a Janáčkovu

15:00 Bělečko mše sv.

17:00 Sezemice: Pardubické hudební jaro

 

Děkuji za sobotní úklid farní budovy.

Minulé neděle sbírka na plošné pojištění: Kunětice: 387, Sezemice 1195, Dašice 530, Býšť 2336,-. Všem dárců upřímné poděkování.

Příprava lektorů velikonoční vigilie

 

 

Přílohy:
oh4post19.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu