Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. září 2019
Ohlášky
Petr Borský
21.09.2019 21:35:36

22. 9. 2019 r. / 25. neděle v mezidobí/

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za +Václava Novotného, manželku, syna a rodiče z obojí str., za +Františka Novotného a zemřelé z celého rodu/

11:00 – Býšť /za Annu a Václava Bekovy, jejich rodiče, syna Václava a vnuka Petra/

po mši sv. křestní bohoslužba

---------------------------------------------------------------------------------

23. 9. Pondělí /sv. Pia/

---------------------------------------------------------------------------------

24. 9. Úterý /sv. Gerard/

---------------------------------------------------------------------------------

25. 9. Středa / sv.Kleofáš /

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

---------------------------------------------------------------------------------

26. 9. Čtvrtek /sv. Kosma a Damián/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

---------------------------------------------------------------------------------

27. 9. Pátek /sv. Vincenc z Paula/

17.20 - Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice /mše sv. z vigilie sv. Václava/

(po mší sv. – setkání na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

---------------------------------------------------------------------------------

28. 9. Sobota /slavnost sv. Václava/

15:00 – Mnětice /poutní mše sv. v kapli sv. Václava/

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

/ke cti sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafala/

---------------------------------------------------------------------------------

29. 9. 2019 r. / 26. neděle v mezidobí/

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za + Annu a Václava Pánkovy a celý jejich rod/

11:00 – Býšť

---------------------------------------------------------------------------------

  1. RODIČE, kteří chtějí přihlásit děti na náboženský kroužek, ať se přihlásí před/po každé mši sv. ve všech farnostech. Je potřeba určit kolik děti bude se účastnit kroužku a v jakou dobu nebo den bude to pro rodiče a děti nejvíce vyhovující.

    Nejvíce vchodná doba pro učitelku je od středy do soboty v odpoledních hodinách (max. do 18.00 hod.).

  2. NEMOCNÍ budou navštíveni vždy na první pátek v měsíci v dopoledních hodinách. Prosím o přihlášení nemocných osobně, emailem nebo telefonicky. Tentokrát to bude to 4.10.2019r.

  3. MOCKRÁT děkuji všem, za pomoc při kostele, faře a farní zahrádce…

 

Přílohy:
bohoslužby 25.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
bohoslužby 25.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu