Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. září 2019
Ohlášky
Petr Borský
28.09.2019 20:08:03

29. 9. 2019 r. / 26. neděle v mezidobí/

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za + Václava Pánka, manželku a rodiče z obojí strany a za všechny, kteří tam odpočívají/

11:00 – Býšť

---------------------------------------------------------------------------------

30. 9. Pondělí /sv. Jeroným/

---------------------------------------------------------------------------------

1. 10. Úterý /sv. Terezie od Dítěte Ježíše/

---------------------------------------------------------------------------------

2. 10. Středa /sv. andělé strážní/

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice / na poděkování Bohu za dar anděla strážného a jeho pomoc na životní cestě/

---------------------------------------------------------------------------------

3. 10. Čtvrtek /sv. Maxmilián/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

---------------------------------------------------------------------------------

4. 10. Pátek /sv. František z Assisi/ I. – pátek v měsíci

09:00-12:00 – návštěva nemocných

13:00- Sezemice /náboženský kroužek – na faře/

17:00 - Sezemice – adorace a svátost smíření

18:00 – Sezemice /za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

(po mší sv. – setkání na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

---------------------------------------------------------------------------------

5. 10. Sobota /sv. Faustyna Kowalská/ I. – sobota v měsíci

08:00 – Sezemice /mariánská mše sv. – za nemocné/

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

/ke cti sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela/

---------------------------------------------------------------------------------

6. 10. 2019 r. / 27. neděle v mezidobí/ I – neděle v měsíci

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /mše sv. pro děti/

11:00 – Býšť

---------------------------------------------------------------------------------

  1. RODIČE, kteří chtějí přihlásit děti na náboženský kroužek, ať se přihlásí před/po každé mši sv. ve všech farnostech. V Sezemicích začíná náboženský kroužek v pátek 18.10 od 13:00 hod na faře.

  2. NEMOCNÍ budou navštíveni vždy na první pátek v měsíci v dopoledních hodinách. Prosím o přihlášení nemocných osobně, emailem nebo telefonicky. Tentokrát to bude to 4.10.2019r.

  3. MŠE SV. pro DĚTI – zveme všechny děti a rodiče na mši sv. určenou přímo dětem vždy na I. - neděli v měsíci.

  4. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele i na faře …

 

Přílohy:
bohoslužby 26.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
bohoslužby 26.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.odt

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu