Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. října 2019
Ohlášky
Petr Borský
05.10.2019 18:26:55

6. 10. 2019 r. / 27. neděle v mezidobí/ I – neděle v měsíci

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /mše sv. pro děti/

11:00 – Býšť

---------------------------------------------------------------------------------

7. 10. Pondělí /Památka Panny Marie Růžencové/

---------------------------------------------------------------------------------

8. 10. Úterý /sv. Simeon/

---------------------------------------------------------------------------------

9. 10. Středa /sv. Dionýsius/

17:00 – Býšť mše sv. NEBUDE (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice mše sv. NEBUDE

---------------------------------------------------------------------------------

10. 10. Čtvrtek /sv. Paulin/

17:00 – Dašice mše sv. NEBUDE (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

---------------------------------------------------------------------------------

11. 10. Pátek /sv. German/

18:00 – Sezemice mše sv. NEBUDE

---------------------------------------------------------------------------------

12. 10. Sobota /sv. Radim/

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

---------------------------------------------------------------------------------

13. 10. 2019 r. / 28. neděle v mezidobí/

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za Terezku Smutnou s díky za všechny milosti jí udělené/

11:00 – Býšť /za rodinu Černých a Metelkovu/

---------------------------------------------------------------------------------

  1. RODIČE, kteří chtějí přihlásit děti na náboženský kroužek, ať se přihlásí před/po každé mši sv. ve všech farnostech. V Sezemicích začíná náboženský kroužek v pátek 18.10 od 13:00 hod na faře.

  2. MŠE SV. pro DĚTI – zveme všechny děti a rodiče na mši sv. určenou přímo dětem vždy na I. - neděli v měsíci.

  3. Od středy 9.10. do pátku 11.10. mše sv. v určitých dnech nebude.

  4. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele a úklid na faře.

 

Přílohy:
bohoslužby 27.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
bohoslužby 27.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu