Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. října 2019
Ohlášky
Petr Borský
13.10.2019 09:01:42

13. 10. 2019 r. / 28. neděle v mezidobí/

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za Terezku Smutnou s díky za všechny milosti jí udělené/

11:00 – Býšť /za rodinu Černých a Metelkovu/

 

14. 10. Pondělí /sv. Kalist I./

 

 

15. 10. Úterý /sv. Terezie od Ježíše/

 

 

16. 10. Středa /sv. Hedvika/

17:00 – Býšť (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

18:00 – Sezemice

 

 

17. 10. Čtvrtek /sv. Ignáce/

17:00 – Dašice (svátost smíření „před/po“ mši sv.)

 

 

18. 10. Pátek /sv. Lukaše/

13:00 – Sezemice / náboženský kroužek/ - fara

18:00 – Sezemice

(po mši sv. – setkaní na faře, modlitba sv. růžence a sdílení)

 

19. 10. Sobota /sv. Pavel od kříže/

18:00 – Kunětice /mše sv. s nedělní platností/

 

 

20. 10. 2019 r. / 29. neděle v mezidobí/ sbírka „Papežská misijní díla“

8:00 - Dašice

9:30 - Sezemice /za Arnošta a Marií Němcovy a rodiče z obojí strany /

11:00 – Býšť

 

 

  1. Náboženský kroužek v Sezemicích v pátek 18.10 od 13:00 hod na faře.

  2. Příští neděli sbírka na „Papežská misijní díla“.

  3. MOCKRÁT děkuji všem, za každodenní pomoc v kostele i na faře.

 

Přílohy:
bohoslužby 28.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.pdf
bohoslužby 28.nd.mezidobi-Řím.-kat. farnost Sezemice.docx

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu