Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. ledna 2023
Ohlášky
Petr Borský
14.01.2023 13:03:43

 

15. 01. 2023 r. / 2. Neděle v mezidobí / (A) /sbírka: pojištění kostelů a kapli/

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. na dobrý úmysl dárce/

11:00 – Býšť /int. za rodinu Štěrovských a Kamenických/

 

 

16.01. Pondělí

 

 

17.01. Úterý

 

 

18.01. Středa /Týden modliteb za jednotu křesťanů(18.-25.1)/

 

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. na dobrý úmysl dárce/

18:00 – Sezemice/int. na dobrý úmysl dárce/

 

 

19.01. Čtvrtek

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.)

 

 

20.01. Pátek

 

17:30 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice

 

 

21.01. Sobota

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností)

 

 

22. 01. 2023 r. / 3. Neděle v mezidobí / (A) Neděle Božího Slova

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice

11:00 – Býšť /int. za Jaroslava a Františka Prouzovy a rodiče z obojí strany/

 

 

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu