Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. ledna 2023
Ohlášky
Petr Borský
28.01.2023 15:48:34

 

29. 01. 2023 r. / 4. Neděle v mezidobí / (A)

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za farníky/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

 

30.01. Pondělí

 

 

31.01. Úterý

 

 

01.02. Středa (Uvedení Páně do chrámu – svátek) - Hromnice (svěcení) – vigilie

 

15:00 – Býšť /úklid kostela: úklid betlému a vánočních stromků/

17:00 – Býšť (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za farníky/

18:00 – Sezemice /int. za farníky/

 

 

02.02. Čtvrtek (Uvedení Páně do chrámu – svátek)- Hromnice (svěcení)

 

17:00 – Dašice (svátost smíření – „před/po“ mši sv.) /int. za farníky/

 

 

03.02. Pátek (sv. Blažeje )- svatoblažejské požehnání – (1. pátek v měsíci)

 

17:00 – Sezemice (adorace a svátost smíření)

18:00 – Sezemice /int. za Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce/

 

 

04.02. Sobota (1. sobota v měsíci)

 

08:00 – Sezemice (mariánská mše sv.) – /int. za nemocné/

 

09:00 – 11.00 – návštěva nemocných po farnostech (Sezemice-Dašice-Býšť)

 

08:30 – Sezemice /generální úklid kostela: úklid betlému a vánočních stromků/

 

11:30 – Sezemice (křestní bohoslužba): Daniel Kušička

 

17:00 – Sezemice (mše sv. s nedělní platností) /int. za farníky/

 

 

05. 02. 2023 r. / 5. Neděle v mezidobí / (A) 1. neděle v měsíci „dětská mše sv.“

 

08:00 – Dašice /int. na úmysl dárce: viz diář/

09:30 – Sezemice /int. za farníky/

11:00 – Býšť /int. za farníky/

 

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu